ايسنا/ بر اساس اعلام اداره کل هواشناسي استان کردستان، طي روزهاي آينده دماي هواي استان تا 5 درجه‌ کاهش پيدا خواهد کرد.

در روزهاي آينده امواج ضعيفي از سطح منطقه عبور مي‌کنند که پيامد آن وزش باد شديد، کاهش دما، رشد موضعي ابر و احتمال بارش‌هاي خفيف خواهد بود.
در اين مدت وزش‌ شديد باد در ساعاتي از بعدازظهر خيزش غبارهاي محلي و کاهش کيفيت هوا را به دنبال دارد.
دماي هوا در اين مدت در طول ساعات شبانه‌روز حدود 4 تا 5 درجه سلسيوس کاهش مي‌يابد.

آخرين خبر کردستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/kurdistan.online