موج/ در روزهاي گذشته بيش از ده ها اصله درخت که قدمت آنها بين ۵۰ تا ۷۰ سال است، شبانه قلع و قمع شده است.

قطع درختان کمپ گردشگري خدمات جهاد کشاورزي گوشلوي پارس آباد مغان با دستگاههاي پيشرفته و با بيل مکانيکي موجي از ناراحتي مردم را به همراه داشته است، در حالي که بسياري از  مردم منطقه خواستار رسيدگي و پيگيري  به اين موضوع از سوي مسئولان شدند.
به دنبال واکنش منفي تعدادي زيادي از علاقه مندان به محيط زيست در فضاي مجازي نسبت به قطع اين درختان کهنسال آن هم در شهرستان مرزي شهرستان پارس آباد مغان که در وضعيت خشکسالي، ورود دادستان استان و شهرستان را براي برخورد با متخلفان احتمالي را مطالبه مي‌کنند.
متاسفانه، اين براي چندمين بار است که خبر نابودي درختان در شهرستان پارس آباد مغان به اطلاع مسئولين شهرستان مي‌رسد، و اما سکوت قانون در مقابل نابودي درختان در منطقه جاي شک و سوال را براي مردم برانگيخته است؟
بر همگان مبرهن است که منابع طبيعي مهمترين و اساسي ترين ذخيره موجود در هر کشور مي باشند و براي بقاي بشر نقش حياتي را ايفا ميکند به‌طوريکه در حال حاضر حدود ۶۰ درصد اکسيژن مورد نياز کره زمين را جنگلها و درختان تامين مي کند لذا هيچ رفتار و برخوردي مغاير با حفاظت از آن، قابل بخشش نيست.
جرم قطع درخت جنبه عمومي دارد چراکه خطرات و آسيب هاي آن متوجه همه افراد است.
مجازات از بين بردن درختان در قوانين، مجازات نسبتاً سنگيني است. يکي از قوانيني که اين اقدام را جرم تلقي کرده مربوط به قانون مجازات اسلامي است که بر اساس قانون حفظ و گسترش فضاي سبز شهرها، علاوه بر  جريمه، زندان را هم براي قطع درخت پيش بيني کرده است.

آخرين خبر اردبيل در اينستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today