مهر/ رئيس هيات مديره و مديرعامل شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور گفت: بودجه طرح هاي آبرساني شهري و روستايي گلستان از حدود هزار ميليارد ريال به بيش از هشت هزار ميليارد ريال رسيده است.

حميدرضا جانباز  رئيس هيات مديره و مديرعامل شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور روز ظهر شنبه در بازديد از سد نرماب چهل چاي مينودشت اظهارکرد: بودجه طرح هاي آبرساني شهري و روستايي در کشور افزايش يافته و در گلستان هم از حدود هزار ميليارد ريال به بيش از هشت هزار ميليارد ريال رسيده است.
مديرعامل شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور با اشاره به روند عمليات اجرايي سد نرماب، افزود: روند اجراي اين پروژه نسبت به يک سال گذشته شتاب بيشتري به خود گفته و اميدواريم بزودي مصارف آبي مردم منطقه را تأمين کند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: گلستان پتانسيل خوبي در آب‌هاي شور، لب شور و نامتعارف دارد که مي‌توان با شيرين سازي از آن استفاده کرد.
جانباز اضافه کرد: انجام مطالعات پايه براي استفاده از اين منابع آبي شروع شده و وزارت نيرو خريد آب استحصالي را تضمين مي‌کند.
وي با اشاره به مشکلات آب آشاميدني در شرق گلستان، گفت: بخشي از اين مشکلات با تکميل سد نرماب که مقرر شده تابستان سال آينده پايان يابد و بخشي با حفر چاه رفع خواهد شد.

آخرين خبر گلستان در اينستاگرام :
Instagram.com/golestan_today