ايسنا/ استاندار البرز در احکامي جداگانه، شهرداران پنج شهر استان البرز را منصوب کرد.

عزيزاله شهبازي در احکامي جداگانه حميد کياروستا را به عنوان شهردار گلسار، محسن آسوبار را به عنوان شهردار شهرجديد هشتگرد، حسين بغدادي را به عنوان شهردار مشکين‌دشت، هادي لطفي را به عنوان شهردار طالقان و مهرداد حسن زاده را به عنوان شهردار محمد شهر منصوب کرد.

آخرين خبر البرز در اينستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday