ايسکا نيوز/ عضو شوراي ششم اراک به انتشار تصوير فيش‌حقوقي‌اش واکنش نشان داد. 

محمد عسگري، عضو شوراي ششم کلانشهر اراک به انتشار تصوير فيش‌حقوقي‌اش و شبهاتي که در اين زمينه مطرح شد، واکنش نشان داد. 
عسگري با بيان اين که لازم مي‌دانم ضمن تشکر از مردم فهيم اراک، از حسن اعتماد به اينجانب در شوراي شهر اراک، پيرامون تصوير پخش شده با عنوان فيش حقوقي بنده، مواردي را جهت تنوير افکار عمومي مطرح کنم، اظهار کرد: طبق آيين‌نامه شوراهاي شهر و روستا ابلاغي وزارت کشور، عضويت در شوراي شهر شغل به حساب نمي‌آيد و حقوق ثابتي هم براي اعضاي شوراي شهر در نظر گرفته نمي‌شود.
و تنها پرداختي به اعضاي شوراي شهر طبق آيين‌نامه شوراهاي شهر و روستا به عنوان حق شرکت در جلسات شوراي شهر يا روستاست. 
عضو شوراي شهر اراک با اشاره به اين که گذشته از اين موضوع در هر دوره از شوراي شهر اراک چند نفر از منتخبين کارمند بودند، براي مثال در دوره ششم، هفت نفر از اعضاي شوراي شهر کارمند هستند و بايد امورات شوراي شهر را به همراه امورات شغلي خويش پيش ببرند و حقوق خود را کمافي‌سابق از اداره‌اي که در آن شاغل هستند بگيرند. بنده هم کارمند شهرداري هستم و حقوق خودم را از شهرداري دريافت مي‌کنم.
وي در ادامه خاطرنشان کرد: در رابطه با بند اضافه کار در فيش حقوقي منتشر شده، لازم ميدانم اين نکته را متذکر شوم که ۱۳۵ ساعت اضافه کار براي تمام پرسنل شهرداري به عنوان همسان‌سازي حقوق پرسنل شهرداري که مصوب شوراهاي قبلي شهر است، محاسبه و پرداخت مي شود که شامل حال بنده هم که ۲۸ سال سابقه کار در شهرداري را دارم، مي‌شود.
عسگري با بيان اين که فيش حقوقي منتشر شده براي مرداد ماه بوده است که تاريخ شروع به کار شوراي ششم کلانشهر اراک از ۱۷ مرداد ماه بوده است، اظهار کرد: هنوز پرداختي از سمت شورا به اعضا صورت نگرفته است. در ضمن اينکه بنده اعتقاد به موضوع شفافيت دارم و شفافيت را يک اصل غير قابل انکار در مباحث مختلف مي‌دانم.

آخرين خبر استان مرکزي در اينستاگرام :
https://instagram.com/markazi_today