ايرنا/ استاندار خوزستان با اشاره به اجراي هفت طرح آبرساني که بنا است آبرساني کل استان را پوشش قرار دهد گفت: اين هفت طرح در مدت پنج سال به بهره‌برداري مي‌رسند.

صادق خليليان، استاندار خوزستان در نشست بررسي طرح‌هاي آبرساني خوزستان بيان کرد: هفت طرح آبرساني در خوزستان در حال اجراست که بزرگترين آنها طرح آبرساني غدير است و حدود ۵۲ درصد جمعيت استان را پوشش مي‌دهد.
وي ادامه داد: براساس افق و چشم اندازي که براي اين طرح هاي آبرساني پيش‌بيني کرده‌ايم توان تامين آب آشاميدني با کيفيت براي جمعيت هشت ميليون نفر را فراهم مي‌آورد.
استاندار خوزستان افزود: با توجه به اينکه بخشي از طرح آبرساني غدير بهره برداري مي‌شود و مي‌توانيم با سرعت بيشتري نيازهاي آبي برخي شهرهاي خوزستان را تامين کنيم.
وي ادامه داد: قرار است فردا ۱۰ هزار ميليارد ريال اعتبارت اين طرح ابلاغ شود تا بتوانيم بخشي از لوله انتقال تکميلي از دز به کرخه و منبع اين طرح را انجام دهيم و کيفيت آب طرح و آبرساني به شهرها و مردم افزايش پيدا کند.
وي تامين منابع اين طرح ها را از محل اعتبارات دولتي، صندوق توسعه ملي و فاينانس داخلي با مشارکت بانک‌هاي دولتي و خصوصي است بيان کرد و گفت: بنا شد بانک‌ها در اين هفته نشستي ميان خودشان تشکيل دهند که  فاينانس داخلي را تامين اعتبار کنند تا بتوان با سرعت بيشتري اين طرح به اتمام برسد.
 
  
  

آخرين خبر خوزستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today