باشگاه خبرنگاران/ کیفیت بالای زعفران قائنات سبب شد تا این محصول با همین نام در سبد محصولات بورس قرار بگیرد.

اسحاقی، نماینده مردم شهرستان‌های قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از پیگیری‌های احتشام مسئول شرکت تروند زعفران که زیرساخت ورود زعفران به بورس را فراهم کرده است، بیان داشت: مذاکرات سختی در این زمینه انجام شد تا بتوانیم شاهد نام زعفران قائنات روی تابلوی بورس باشیم.
او افزود: با رفتن زعفران قائنات روی تابلوی بورس از هرگونه فروش تقلبی زعفران جلوگیری می‌ شود.
اسحاقی بیان کرد: هر سرمایه گذار و شرکتی که بخواهد از این محصول استراتژیک استفاده کند می‌تواند وارد بورس شود و زعفران اصل قائنات را دریافت کند.
نماینده مردم شهرستان‌های قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر بتوانیم پس از قرار گرفتن این محصول روی تابلوی بورس شرایط صادرات آن را نیز فراهم کنیم، می‌توانیم زعفران را به قیمت واقعی آن برسانیم.

آخرین خبر خراسان جنوبی در اینستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today