ایرنا/ معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان گفت: نام این دانشگاه در رتبه‌بندی موضوعی و بین‌المللی تایمز سال ۲۰۲۲ در شاخه علوم مهندسی در جایگاه ۶۰۱- ۸۰۰ قرار گرفت.

سیف‌الله سعدالدین، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان به شاخه های مختلف علوم مهندسی اشاره کرد و به رسانه ها اظهار کرد: مهندسی عمومی، علوم مهندسی،  مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی مکانیک و هوافضا، مهندسی عمران و مهندسی شیمی، زیرمجموعه موضوع علوم مهندسی است و سال گذشته نیز دانشگاه سمنان در همین جایگاه حضور داشت.
وی با بیان اینکه سال ۲۰۲۲ تعداد ۹۰ دانشگاه جدید از سراسر دنیا  به این رتبه بندی  اضافه شدند اظهار داشت : ۴۱ دانشگاه ایرانی حائز رتبه از جمهوری اسلامی ایران در این رتبه بندی شرکت داشتند که در موضوع مهندسی دانشگاه سمنان در جمع یکهزار و ۱۸۸ دانشگاه برتر جهان قرار دارد.
سعدالدین بیان کرد: این رتبه‌بندی بر اساس  ۱۳ شاخص در قالب ۵ معیار کلی آموزش با وزن ۳۰ درصد، پژوهش با وزن ۳۰ درصد، استنادات با وزن ۳۰ درصد، وجهه بین‌المللی با وزن ۷.۵ درصد و ارتباط با صنعت با وزن ۲.۵ درصد انجام شد.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان افزود: دانشگاه سمنان در رتبه‌بندی کلی تایمز سال ۲۰۲۲ در جایگاه ۱۰۰۱ تا ۱۲۰۰ قرار دارد.

آخرین خبر سمنان در اینستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today