ایرنا/ رئیس هیات انجمن های ورزشی خرسان شمالی گفت: انسیه کچرانلویی، ورزشکار شایسته استان در لیست تیم ملی بانوان زیر ۱۸ سال سپک تاکرا قرار گرفت.

علی کمالی، رئیس هیات انجمن های ورزشی خرسان شمالی اظهار کرد: پس از اتمام اردوی تیم ملی نام انسیه کچرانلویی نیز در کنار فهرست پانزده نفر برتر سپک تاکرا دختران زیر هجده سال کشور برای حضور در مسابقات جهانی سپک تاکرا قرار گرفت.
وی افزود: در این فهرست تیم ملی سپک تاکرا نام ورزشکارانی از ۱۰ استان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، کیش، اصفهان، تهران، کرمان، مرکزی، کرمانشاه، لرستان و گلستان قرار گرفته است.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today