باشگاه خبرنگاران/ معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان یزد گفت: کسانی که امتیاز طرح اقدام ملی مسکن را خرید و فروش کنند، از این طرح حذف می شوند.

احسان خواجه رضایی، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان یزد اظهار کرد: خرید و فروش امتیاز طرح اقدام ملی مسکن و سایر طرح‌های حمایتی مسکن که از سوی وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شود، کاملا ممنوع است و متقاضیان این طرح باید از خرید و فروش امتیاز این طرح‌ها به شدت خودداری کنند.
او افزود: کسانی که به چنین اقدامی دست می‌زنند، ثبت نام اولیه آنان باطل  و از طرح حذف می‌شوند بنابراین تاکید وزارت و اداره راه و شهرسازی اینست که شهروندان متقاضی طرح اقدام ملی مسکن از خرید و فروش این طرح خودداری کنند.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی ادامه داد: وزارت و اداره کل راه و شهرسازی هیچ مسئولیت و پاسخگویی در قبال فروشندگان و خریداران ندارد.
 
 

آخرین خبر یزد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yazd_today