مهر/ پرستار خوش ذوق یزدی که در سنگر دفاع از سلامت بیماران، ایثارگرانه ظاهر شده، در کنار این خدمت خود، با نواختن نی سعی در التیام آلام روحی بیماران دارد.

محمدعلی بابایی پرستار شاغل در بیمارستان افشار یزد است و این روزها در کنار رسالت اصلی‌اش که رسیدگی و مراقبت از بیماران است با نواختن نی نیز التیام بخش دردشان می‌شود.

آخرین خبر یزد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yazd_today