باشگاه خبرنگاران/ مرکز بهداشت بندر ترکمن برنامه واکسیناسیون در این شهرستان را اعلام کرد.

درمرکز تجمیعی سالن امتحانات دکترعظیم گل(واقع در جاده بندرترکمن به گرگان _روبروی اداره ورزش و جوانان) واکسن‌های سینوفارم و برکت نوبت اول و دوم و واکسن آسترازنکا فقط نوبت دوم تزریق می‌شود.
در مرکز خدمات جامع سلامت شهری دو واقع درساحل ۲۲واکسن سینوفارم نوبت اول ودوم تزریق می‌شود.
در مرکزخدمات جامع سلامت روستایی پنج پیکرواکسن سینوفارم نوبت اول و دوم تزریق می‌شود.
در ۲ مرکزخدمات جامع سلامت روستایی خواجه لر و مرکزخدمات جامع سلامت روستایی سیجوال واکسن سینوفارم نوبت اول ودوم تزریق می‌شود.
ساعت فعالیت تمام مراکز فوق ۸تا ۱۴است.
۲ مدرسه عابدی کر، ابتدای بلوارپاسداران ۱ و مدرسه شهید صعودی، برکعلی ۱۱ ویژه واکسیناسیون دانش آموزان است و از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه تا ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه فعالیت می‌کنند.

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today