بازار/ استاد اقتصاد دانشگاه‌های اردبیل گفت: در دنیا در بین ۱۹۰ کشور تسهیل‌گر در بهبود فضای کسب و کار، جایگاه ۱۷۸ را داریم و استان نیز روند حرکتی کندی در بهبود فضای کسب و کار دارد.

محمد حسن‌زاده، استاد اقتصاد دانشگاه‌های اردبیل به طرح تسهیل صدور مجوز در کسب و کارهای مجلس اشاره کرد و گفت: با تصویب این طرح نه تنها فرآیند کسب و کار تسهیل می شود بلکه فرصت تقویت نظام اقتصادی به ویژه تولید و اشتغال به شکل مطلوب و مناسب فراهم می آید.
وی جایگاه کشور و اردبیل را در بهبود فضای کسب و کار نگران‌کننده توصیف کرد و افزود: در دنیا در بین ۱۹۰ کشور تسهیل‌گر در بهبود فضای کسب و کار، جایگاه ۱۷۸ را داریم و استان نیز روند حرکتی کندی در بهبود فضای کسب و کار دارد و جز استان‌های رده پایین در کشور است.
استاد اقتصاد دانشگاه‌های اردبیل اصلی ترین خواسته و مطالبه سرمایه‌گذاران را شفاف‌سازی در صدور مجوزها و همچنین تسهیل‌گری در ضوابط و مقررات صدور مجوزهای قانونی در این حوزه اعلام کرد و ادامه داد: هر چند بیش از دو هزار مجوز کسب و کار در کشور صادر شده است اما بخش عظیمی از این مجوزها بلاتکلیف و نابسامان است که در ماده قانونی اصل ۴۴ بر ساماندهی این مجوزها تاکید شده است.
حسن‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: امیدواریم مجلس با تصویب طرح تسهیل در صدور مجوز کسب و کار به شکل ثبت‌محور و تأییدمحور بتواند به این فرآیند و راهگشایی در این حوزه بیش از پیش کمک کرده و در رفع انحصار بازار کسب و کار و همچنین نابسامانی این حوزه آستین بالا بزند.
وی خاطرنشان کرد: در قالب این طرح نه تنها خدمات قضایی توسعه پیدا کرده و وکلا می‌توانند با عهده‌داری پرونده‌های متعدد به اشتغال و توانمندی حرفه‌ای خود کمک کنند بلکه در حقیقت شفاف‌سازی پرداخت تسهیلات، تسهیل‌گری فضای کسب و کار و صدور مجوزها همچنین ضمانت اجرایی در این بخش به معنای واقعی تحقق پیدا می کند.

 

آخرین خبر اردبیل در اینستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today