ایسنا/ رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان کرمان گفت: در حوزه منابع طبیعی طی یک سال اخیر ۸۱۳۷ کیلوگرم گیاهان دارویی قاچاق در استان کشف و ۱۵۰ مورد اطفاء حریق در عرصه های منابع طبیعی با وسعت ۱۱۸۷ هکتار توسط همکاران یگان حفاظت اتفاق افتاده است.

علیرضا پریور، رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان کرمان اظهار کرد: نیروی انتظامی وظیفه تامین امنیت داخلی کشور را به عهده دارد و وظایف این نهاد در ۱۶۰ وظیفه کلی و بیش از ۵۶۰ وظیفه جزئی تقسیم بندی شده و گسترده ترین و فراگیرترین سازمان در کشور است که فعالیت شبانه روزی دارد.
وی افزود: تامین امنیت داخلی، وظیفه سنگین و بسیار مهمی است که به عهده ناجا گذاشته شده که تاکنون به بهترین وجه از پس آن برآمده؛ اما در کنار این وظایف گسترده و روشن، بخشی از وظایف به صورت خاص و تخصصی به عهده نیروی انتظامی گذاشته شده که این موارد پنهان مانده و بسیاری از افراد جامعه از این خدمات مطلع نیستند.
پریور تصریح کرد: ما در نیروی انتظامی از بسیاری از سازمان ها حراست می کنیم و در حفظ اموال عمومی و بیت المال وظایفی در قالب یگان های حفاظت سازمان هایی از جمله راه و شهرسازی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، محیط زیست، دادگستری، امور اراضی و غیره به ناجا واگذار شده و اقدامات گسترده ای در این حوزه صورت می گیرد.
رئیس پلیس پیشگیری استان کرمان بیان کرد: طی یک سال اخیر در بحث سازمان ملی زمین و مسکن ۱۹۱ هکتار اراضی تصرف شده در استان کرمان رفع تصرف شده که ارزش ریالی آن ها بالغ بر ۳۴۷ میلیارد ریال بوده و ۱۷۵ فقره پرونده قضایی برای افراد در این رابطه تشکیل شده است.
وی افزود: در حوزه منابع طبیعی ۸۱۳۷ کیلوگرم گیاهان دارویی قاچاق کشف و ۱۵۰ مورد اطفای حریق در عرصه های منابع طبیعی با وسعت ۱۱۸۷ هکتار توسط همکاران یگان حفاظت اتفاق افتاده است.
پریور با اشاره به خلع ید ۲۶۸ هکتار از اراضی منابع طبیعی از دست متصرفان، اظهار کرد: توسط یگان حفاظت میراث فرهنگی در یک سال اخیر در استان کرمان ۵۱۹ قلم اشیای تاریخی از قاچاقچیان کشف و ۵۷ نفر در این رابطه دستگیر شده اند.


آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar