شفقنا/ فرمانده نیروی انتظامی امروز به قم سفر می کند.

سردار اشتری در این سفر قرار است با برخی مراجع عظام تقلید و علما دیدار کند.

آخرین خبر قم در اینستاگرام :
https://instagram.com/qomtoday