ایلنا/ استاندار فارس با بیان اینکه درخواست ما در روزگار دولت مردمی و کار و کرامت تخصیص اعتبار مناسب برای تکمیل طرح ملی توسعه حافظیه است، گفت: اگر این اعتبار محقق شود طرح حافظیه را به بزرگترین سایت ادبی و فرهنگی تبدیل می‌کند.

محمدهادی ایمانیه، استاندار فارس در مراسم بزرگداشت حافظ اظهار داشت: شیراز شهر سعدی و حافظ و بسیاری از بزرگان است و در تاریخ خویش بسیاری از بزرگان را پرورده که امروز مرهون آنها هستیم.  
وی با بیان اینکه حافظ هر چه کرده از دولت قرآن است، گفت: عرفان عاشقانه حافظ برگرفته از بندگی عشق است و بر این باورمندی خود را رهرو منزل عشق می‌داند. خداوند او خداوندگار مهر و رحمت است با این همه خود را هشدار می‌دهد که آموزه‌های دینی و انسانی وسیله‌ای برای ریا نشود. 
استاندار فارس با بیان اینکه ویژگی‌های دینی و ادبی است که حافظ را محبوب کرده و رهبری حافظ را درخشان‌ترین ستاره فارسی دانسته است، افزود: او شاعر تمامی قرن‌ها است و همه اقشار جامعه در سخن او خود را یافته‌اند. 
صابر سهرابی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس در این مراسم با بیان اینکه گرد هم آمدیم تا شعر این بزرگمرد را پاس بداریم، اظهارداشت: دانش درباره حافظ و اندیشه‌های حافظ درک ادبی غزل‌های اوست.  
وی گفت: گزارش‌های زیادی از زندگی او امروز در دست است که برخی از گزارش‌ها ممکن است واقعیت نباشد اما زیبایی اشعار حافظ آنگونه است که بستر تاریخی و اجتماعی زمان خود را می‌شناسد. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس افزود: حافظ در بستر اشعار و اجتماع زمان خود قرآن را با تعریفی جدید بیان می‌کند، درس و مدرسه روح سیری‌ناپذیر حافظ را متعالی نمی‌کند و می‌داند که از مدرسه و خانقاه راهی به خدا ندارد از این رو اجتماع را می‌کاود و حرفی را می‌زند که کسی نمی‌تواند بگوید. 
سهرابی با بیان اینکه حافظ عاشق شیراز است که می‌تواند نگاه جریان اجتماعی را بیان کند و نشانه‌های این عاشقی غزلیات او است، عنوان کرد: امروز حافظ هنوز عاشقانه ما را و اجتماع زمان را با اشعارش درمی‌نورد، حافظ آمده تا حافظه ما برای خدمت به مردم همیشه بیدار بماند. 
محمدرضا خالصی، پژوهشگر و حافظ پژوه در این نشست با بیان اینکه بزرگداشت حافظ یک روز و یک هفته نیست، گفت: حافظ‌پژوهی نیازمند زیرساخت‌های بزرگی است که باید برای آن راهی پیدا کرد. 

آخرین خبر فارس در اینستاگرام :
https://instagram.com/fars.online