باشگاه خبرنگاران/ مسئول واحد سلامت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: با حضور نمایندگانی از مرکز بهداشت، دادستانی و شهرداری معدوم سازی ۲۳۰۰ کیلوگرم از مواد غذایی غیر قابل مصرف در شهرستان زاهدان صورت گرفت.

فرزاد کدخدایی، مسئول واحد سلامت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی زاهدان اظهار کرد: با حضور نمایندگانی از مرکز بهداشت، دادستانی و شهرداری معدوم سازی ۲۳۰۰ کیلوگرم از مواد غذایی غیر قابل مصرف در شهرستان زاهدان صورت گرفت
وی افزود: این مجموعه از مواد غذایی شامل مواد تاریخ گذشته و فاقد مشخصات بهداشتی و مواد فاسد بر اساس نمونه گیری‌های بازرسان بهداشت محیط بوده که از طریق نظارت مستمر بر اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی کشف شده است.
کدخدایی ادامه داد: رعایت موارد بهداشتی از جمله وجود تجهیزات خنک کننده سالم و استفاده از مواد دارای مشخصات کامل برای مراکز توزیع مواد غذایی الزامی  است.

آخرین خبر سیستان و بلوچستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zahedan_today