ایرنا/ مسجد حکیم یا جورجیر از مساجد چهار ایوانی مربوط به پایان دوره صفوی است که در منطقه قدیمی "بابُ الدشت" شهر اصفهان قرار دارد؛ این بنای تاریخی که میراث‌دار سَردر هزار ساله جورجیر است به گفته پایشگران فرونشست در اصفهان، دچار تَرَک‌های ناشی از این پدیده به ویژه در دیوار الحاقی غرب شده است.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today