ایسنا/ مدیر دفتر منطقه ای مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی استان اصفهان گفت: در بازدید میدانی از سپاهانشهر اصفهان مشخص شد شکاف های این منطقه هیچ ارتباطی با پدیده فرونشست ندارند.

چند روز پیش در فضای مجازی تصاویری از شکاف های ایجاد شده در سپاهانشهر اصفهان منتشر و عنوان شد فرونشست به این منطقه اصفهان رسیده است.
حسین حجتی، مدیر دفتر منطقه ای مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی استان اصفهان درباره صحت این تصاویر و خبر توضیح داد: بعد از انتشار این تصاویر، بلافاصله از این منطقه بازدید شد که بعد از بررسی های مختلف به نتایجی دست یافتیم.
وی اظهار کرد: با توجه به قرارگیری سپاهانشهر در جنوب ارتفاعات صفه، برای جلوگیری از نفوذ سیلاب به شهر سپاهانشهر در سمت شمال و غرب این شهر دیوارهای خاکی سیل بندی ایجاد شده که آب هنگام سیلاب در این کانال ها هدایت می شود.
مدیر دفتر منطقه ای مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی استان اصفهان افزود: سرعت جریان آب با توجه به شیب تند این منطقه و شیب زمین، باعث ایجاد شکاف هایی می شود که در نگاه اول به نظر می رسد شکاف ها حاصل از فرونشست است، اما در بررسی و بازدید میدانی مشخص شد این شکاف ها هیچ ارتباطی با پدیده فرونشست منطقه سپاهانشهر اصفهان ندارند.
وی همچنین افزود: رسوبات این منطقه واریزه ای از جنس آهکی که از ارتفاعات شمال(آهک کرتاسه) به صورت مخروط افکنه شکل گرفته اند.
حجتی تصریح کرد: باتوجه به اطلس فرونشست سازمان نقشه برداری و پردازش اطلاعات ماهواره ای نشان دهنده عدم فرونشست در منطقه سپاهانشهر اصفهان است.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today