باشگاه خبرنگاران/ مرکز بهداشت گنبدکاووس برنامه مراکز واکسیناسیون شهری و روستایی این شهرستان را اعلام کرد.

واکسن‌های سینوفارم، آسترازنکا و برکت در سالن دبیرستان شاهد خیابان سبلان و مدرسه احمد قلی محمدی واقع در خیابان رودکی فقط شیفت صبح برای گروه سنی بالای ۱۲ سال تزریق می‌شود.
در پایگاه تجمیعی حجاب، جنب سالن والیبال المپیک نوبت اول و دوم واکسن سینوفارم و نوبت دوم آسترازنکا در ۲ شیفت صبح و عصر تزریق می‌شود.
در پایگاه تجمیعی ۹ دی، روبروی دادگستری (سینوفارم نوبت اول و دوم و برکت نوبت دوم) فقط در شیفت صبح تزریق می‌شود.
در پایگاه تجمیعی دبیرستان شاهد واقع در خیابان ۱۷ شهریور شرقی، خیابان سبلان(سینوفارم نوبت اول و دوم) در نوبت صبح تزریق می‌شود.
در پایگاه تجمیعی مدرسه احمد قلی محمدی واقع در خیابان رودکی هم (سینوفارم نوبت اول و دوم) در نوبت صبح تزریق می‌شود.
همچنین واکسیناسیون در تمامی مراکز بهداشتی و درمانی روستایی در شیفت صبح تزریق می‌شود.(سینوفارم نوبت اول و دوم)
ساعت کار مراکز واکسیناسیون در شیفت صبح از ساعت ۸ الی ۱۳ و در شیفت عصر از ساعت ۱۴ الی ۱۷ عصر خواهد بود.

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today