مهر/ مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۸۹ هزار و ۸۱۴ کهگیلویه و بویراحمدی به رئیس جمهور نامه نوشتند.

محمود مؤمن نسب، مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: با توجه به به تعداد نامه‌ها، تقریباً از هر خانواده در استان یک نفر به رئیس جمهور نامه نوشته و این نامه‌ها و در خواست‌ها در سفر رئیس جمهور به استان، توسط مردم نوشته شده است.
وی با بیان اینکه ثبت و پردازش نامه‌های مردمی در سفر نهم مهرماه ۱۴۰۰ رئیس جمهور به استان پس از ۱۴ روز کار بی وقفه و مستمر ۱۶ ساعته توسط تیم حوزه بازرسی و کاربران به پایان رسید، گفت: اغلب نامه‌ها و درخواست‌های مردمی از ریاست جمهور درخواست کمک مالی، اشتغال و استخدام، ساخت مسکن، وام ضروری و قرض الحسنه، هزینه درمان، تأمین جهیزیه و تأمین اقلام ضروری است.
مؤمن نسب بیان کرد: انتظار داریم مردم استان در پیگیری درخواست خود بر اساس ارسال پیامک پس از مهلت مقرر ۳۰ روزه با شماره گیری ۱۱۱ مرکز ارتباطات ریاست جمهوری از مسیر ارجاع نامه خود مطلع شوند.
مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: ۵۰۰ نیرو اعم از کاربران، نیروهای پشتیبانی، راننده و ناظرین حوزه بازرسی برای ساماندهی خلق این رویداد مشارکت کردند و در هر شیفت کاری ۱۵۰ تا ۱۶۰ نفر تغییر شیفت انجام می‌شد.
وی اظهار کرد: مرحله بعدی ارجاع نامه‌های مردمی است که دامنه آن کلیه سازمان‌ها، نهادها و مؤسسات هدف شامل وزارت خانه‌ها، نهاد ریاست جمهوری، استانداری و دستگاه‌های اجرایی، خدماتی، پشتیبانی و حمایتی است که باید در این مرحله خواسته‌های مردم به صورت دقیق و کارشناسی به تناسب نوع نیاز متقاضی به دستگاه هدف ارجاع شود و این امر از روز یکشنبه ۲۵ مهرماه تحت مدیریت و محوریت حوزه بازرسی آغاز می‌شود و مدیران موظف و مکلف هستند در راستای ارائه پیگیری خواسته‌ها پاسخ مثبت یا منفی را به صورت متقن، مدلل و مستند با توضیحات کامل ارائه دهند و پاسخ رفع تکلیفی هرگز پذیرفته نخواهد شد.

آخرین خبر کهگیلویه و بویراحمد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yasuj_today