صدا و سیما/ در‌های سنگی ۳۰۰۰ هزار ساله تیران سال ها است که روی یک پاشنه می‌چرخند.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today