باشگاه خبرنگاران/ رئیس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: آبیاری سیار باغ‌های در معرض خشکی استان که از ماه‌های گرم امسال و با هدف حفظ درختان آغاز شده بود تا آخر مهر ادامه دارد.

عباسعلی جمشیدی، رئیس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان مساحت باغ‌ها را بالغ بر ۲۰ هزار هکتار برآورد و اظهار کرد: بیشتر آن‌ها در شهرستان‌های لنجان، فلاورجان، خمینی شهر، نجف آباد، اصفهان و مبارکه قرار دارند.
وی با بیان اینکه آبرسانی با تانکر‌های ۱۰ تا ۳۰ متر مکعبی در سطح شهرستان‌ها انجام شده است، ادامه داد: آبرسانی‌های امسال با توجه به وسعت خشکسالی و کاهش چشمگیر بارش‌ها بیش از سال‌های گذشته و افزون بر چهار هزار مورد بود.
رئیس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان خاطرنشان کرد: خشکی رودخانه زاینده رود در یک سال اخیر سبب آسیب به پوشش گیاهی و درختان شده است و تداوم این معضل به ضرر کشاورزی و باغداری در استان خواهد شد.
جمشیدی درباره معضلات و تبعات خشکسالی در بخش کشاورزی و باغداری استان اصفهان، اظهار کرد: خشکی رودخانه زاینده رود و خشکسالی سال‌های اخیر علاوه بر خسارات مستقیم در زمینه تولیدات غذایی، کاهش درآمد کشاورزان و باغداران و از بین رفتن سرمایه بهره برداران را در پی داشته است.
وی اضافه کرد: ایجاد هزینه فرصت سرمایه(رکود سرمایه در بخش بدون ایجاد ارزش افزوده و تولید)، ایجاد هزینه‌های زیست محیطی مترتب به دلیل کشت نکردن و بهره برداری از خاک و از دست رفتن فرصت‌های اشتغال مستقیم و غیر مستقیم به‌دلیل کاهش فعالیت‌ها از دیگر زیان‌های خشکسالی در استان اصفهان است.
رئیس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: بطور کلی پیامد‌های زیست محیطی مثل گرد و غبار، فرسایش خاک، فرونشست زمین، مباحث بهداشتی، افزایش بیماری‌های آفات نباتی و دامی و اشاعه آن، آثار روانی اجتماعی، سیاسی و امنیتی خشکسالی است.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today