تسنیم/ در اجرا طرح‌های پرورش میگو در سطح 6 هزار و 100 هکتار اراضی ساحلی استان بوشهر تاکنون 15 هزار تن میگو از دو هزار و 80 استخر پرورشی برداشت شده است.

علی بازدار، مدیرکل شیلات استان بوشهر با بیان اینکه اراضی مختلف برای پرورش میگو در سواحل استان بوشهر شناسایی شده است، اظهار کرد: با ایجاد زیرساخت‌های لازم در عرصه‌های مختلف این اراضی به سرمایه‌گذاران واگذار می‌شود.

6 هزار و 100 هکتار اراضی ساحلی برای پرورش میگو اختصاص یافت
وی با بیان اینکه امسال 6 هزار و 100 هکتار اراضی ساحلی برای پرورش میگو اختصاص یافته است، گفت: پرورش میگو در استان بوشهر با تولید بچه میگو در مراکز تکثیر آبزیان آغاز و این پروژه از فروردین ماه اجرا می‌شود.
وی میزان بچه میگو تولید شده در مراکز تکثیر آبزیان را دو میلیارد و 200 میلیون قطعه بچه میگو دانست و تصریح کرد: 2.1 میلیارد قطعه بچه میگو یاد شده در اختیار پرورش دهنده این آبزی قرار گرفت و در استخر پرورشی ذخیره‌سازی شد.
مدیرکل شیلات استان بوشهر اضافه کرد: پس از چهار ماه عملیات پرورش میگو، محصول آن قبل از فرا رسیدن فصل سرما باید برداشت شود که در این زمینه برداشت میگو از استخر پرورشی از اواخر شهریورماه آغاز شده است.

تاکنون 15 هزار و 405 تن میگو برداشت شده است
بازدار میزان برداشت میگو پرورشی را مورد اشاره قرار داد و خاطر نشان کرد: تاکنون 15 هزار و 405 تن میگو از دو هزار و 867 استخر پرورشی برداشت شده است.
وی با بیان اینکه تاکنون 50 درصد میگو از استخر پرورشی استان بوشهر برداشت شده است، تصریح کرد: امسال 6 هزار و 100 هکتار زمین ساحلی برای پرورش میگو اختصاص یافته که تاکنون از سه هزار و 361 هکتار آن میگو برداشت شده است.

تا اواسط آبان 30 هزار تن میگو برداشت می‌شود
مدیرکل شیلات استان بوشهر میانگین وزن هر میگو پرورشی را 17.5 گرم دانست و افزود: پیش‌بینی می‌شود تا اواسط آبان 30 هزار تن میگو برداشت شود که تاکنون 50 درصد آن استحصال شده است.
بازدار با بیان اینکه امسال در پنج هزار استخر در قالب 357 مزرعه، میگو پرورش داده شده است، تصریح کرد: سال گذشته از پنج هزار و 600 هکتار استخر پرورشی 23 هزار تن میگو برداشت شد.


آخرین خبر بوشهر در اینستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar