بازار/ این روزها کمبود بارش‌ها، افت سطح منابع آب زیرزمینی و پیش بینی نامناسب بودن بارش های پاییزی همدان را با چالش جدی بحران آب روبروکرده ضمن اینکه سد اکباتان همدان نیز ذخیره خود را ازدست داده است.

این روزها سد اکباتان همدان که تامین کننده نیاز آب شرب مردم این شهر است حال و روز خوبی ندارد و نفس های آخر خود را می کشد تا آنجا که به راحتی می توان بر سطح سد قدم گذاشت؛ وضعیتی که نگرانی را بیش از هر چیزی به همراه دارد.

 

آخرین خبر همدان در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today