فارس/ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال 1400 تا کنون در راستای توسعه شبکه های جمع آوری فاضلاب ۶/۸ کیلومتر شبکه در مناطق مختلف شهر اجرا گردیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دارای رشد 30 درصدی بوده است.

حسین امامی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی امروز اظهار داشت: میزان ۲۲ درصد جمعیت استان تحت پوشش خدمات فاضلاب قرار دارند
وی ادامه داد: از این میزان ۳۵.۹ درصد مشترکین در بخش شهری در قالب ۷۲ هزار و ۱۵۶ مشترک و یک هزار و ۴۸۸ مشترک نیز در روستاهای استان از خدمات فاضلاب بهره مند هستند.

پیشرفت فیزیکی ۸۹ درصدی طرح فاضلاب بیرجند
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی ادامه داد: در شش ماهه نخست سال جاری ۲ هزار و ۴۲۶ انشعاب فاضلاب جدید در استان واگذار شده است.
امامی به اقدامات این شرکت در بخش فاضلاب در شش ماهه نخست سال جاری اشاره کرد و یادآور شد: شبکه جمع آوری فاضلاب در دست بهره برداری شهر بیرجند در حال حاضر بالغ بر ۴۷۲ کیلومتر شامل شبکه های اصلی و فرعی و خط انتقال بوده و پیشرفت فیزیکی طرح فاضلاب بیرجند در بخش شبکه حدود ۸۹ درصد می باشد.
وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا کنون در راستای توسعه شبکه های جمع آوری فاضلاب ۶/۸ کیلومتر شبکه در مناطق مختلف شهر اجرا گردیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دارای رشد ۳۰ درصدی بوده است.

آخرین خبر خراسان جنوبی در اینستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today