باشگاه خبرنگاران/ مرکز بهداشت گنبدکاووس برنامه واکسیناسیون مراکز گنبدکاووس برای امروز را اعلام کرد.

مرکز بهداشت گنبدکاووس برنامه سالن‌های واکسیناسیون را برای امروز ۲۶ مهرماه اعلام کرد.
گروه سنی برای عموم مردم بالای ۱۲ سال است.
در پایگاه تجمیعی حجاب، جنب سالن والیبال المپیک سینوفارم نوبت اول و دوم، آسترازنکا فقط نوبت دوم در شیفت صبح تزریق می‌شود و زمان فعالیت پایگاه از ۸ صبح تا ۱۳ ظهر و ۱۴ تا ۱۷ عصراست.
در پایگاه ۹ دی، روبروی دادگستری فقط شیفت صبح سینوفارم نوبت اول و دوم، برکت نوبت دوم، در پایگاه تجمیعی دبیرستان شاهد واقع در خیابان ۱۷ شهریور شرقی، خیابان سبلان سینوفارم نوبت اول و دوم تزریق می‌شود و زمان فعالیت پایگاه از ۸ صبح تا ۱۳ ظهر و ۱۴ تا ۱۷ عصراست.
در پایگاه تجمیعی مدرسه احمد قلی محمدی واقع در خیابان رودکی سینوفارم نوبت اول و دوم تزریق می‌شود و زمان فعالیت ۸ صبح تا ۱۳ است.
واکسن سینوفارم نوبت اول و دوم در تمامی مراکز بهداشتی و درمانی روستایی در شیفت صبح تزریق می‌شود.

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today