باشگاه خبرنگاران/ رئیس اداره برق ایرانشهر با اشاره به اینکه ارائه خدمات مطلوب حوزه‌ی برق در گرو پرداخت بدهی‌های مشترکان است، گفت: بیش از ٢٧٠ میلیارد ریال این مشترکان به مدیریت برق شهرستان بدهکار هستند.

وحید حدادی پور، رئیس اداره برق ایرانشهر اظهار کرد:  بیش از ۶٣ هزار مشترک از انرژی برق بهره‌مند هستند که از ١۵ هزار و ١٩٠ نفر قبوض خود را به‌موقع پرداخت نمی‌کنند.
وی با اشاره به اینکه عدم پرداخت به‌موقع قبوض برق از سوی مشترکان باعث شده تا روند اصلاح و توسعه شبکه‌های برق به کندی انجام شود، خاطرنشان کرد: شرکت برق دولتی نیست و از طریق درآمد‌هایی که دارد نسبت به توسعه شبکه‌ها اقدام می‌کند از این رو انتظار می‌رود مشترکان نسبت به پرداخت بدهی خود اداره برق را در ارائه خدمات مطلوب یاری کنند.
رئیس اداره برق ایرانشهر بیان کرد: افزایش پایداری و قابلیت اطمینان از شبکه‌ها و کیفیت برق تحویلی به مشترکان، توجه جدی به نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات، مدیریت مصرف برای استمرار جریان برق و جلوگیری از خاموشی و رضایتمندی مشترکان نیازمند تعامل و همکاری مردم و ادارات دولتی شهرستان در راستای پرداخت مطالبات معوق است.

آخرین خبر سیستان و بلوچستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zahedan_today