ایرنا/ دبیر هیات ممیزه دانشگاه سمنان گفت: جایگاه ۶ عضو هیات علمی این دانشگاه با تصویب هیات ممیزه به مراتب بالاتر ارتقا یافت.

فرشاد ورامینیان، دبیر هیات ممیزه دانشگاه سمنان اظهار کرد: در دومین و سومین جلسه هیات ممیزه دانشگاه سمنان از دوره هفتم، با تصویب اعضای این هیات ۶ نفر از اعضای هیأت علمی این دانشگاه به مراتب استادی، دانشیاری و استادیاری ارتقا یافتند.
وی بیان کرد: طبق تصویب اعضای هیات ممیزه دانشگاه سمنان ۲ نفر از اعضای هیات دانشگاه سمنان به مرتبه استادی ارتقا یافتند.
ورامینیان افزود: محمدصادق ولی پور عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک و مردعلی یوسف پور عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه سمنان از اعضای هیات علمی ارتقاء یافتند و به مرتبه استادی رسیدند.
دبیر هیات ممیزه دانشگاه سمنان با بیان اینکه سه نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه نیز در این جلسات موفق به ارتقا به درجه دانشیاری شدند اظهار کرد: در این جلسات با ارتقای هادی سلطانی زاده عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، رحمان سعادت  عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری و علی عرب عضو هیأت علمی دانشکده شیمی به مرتبه دانشیاری موافقت شد.
به گفته وی، در این جلسه حکیمه اکبری عضو هیأت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان نیز به مرتبه استادیاری ارتقا یافت.

آخرین خبر سمنان در اینستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today