مهر/ رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام گفت: ۶۰ درصد اراضی کشاورزی استان ایلام دیم و وابسته به نزولات جوی است.

محمدعلی اقدسی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام اظهار کرد: با توجه به اینکه ۶۰ درصد اراضی کشاورزی استان ایلام دیم و وابسته به نزولات جوی هستند، طرح جهش تولید در دیم زارهای استان با استفاده از شیوه‌های مدرن کشاورزی و با هدف افزایش بهره وری اجرا می‌شود.
وی گفت: حدود ۴۰ هزار هکتار در این طرح سهم استان است و کارشناسان اجرایی شدن این طرح در استان نیز مشخص شده‌اند.
اقدسی افزود: همچنین نهاده‌های مورد نیاز برای اجرای این طرح در سطح استان فراهم شده است.
وی گفت: در این طرح بخشی از هزینه‌های کشاورزی دیم با حمایت ستاد اجرای فرمان حضرت امام(ره) پرداخت می‌شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام تصریح کرد: با اجرای طرح جهش تولید بهره وری در اراضی دیم ۳۰ درصد افزایش می‌یابد.
وی گفت: کشاورزان دیم کاری که متقاضی استفاده از حمایت‌های طرح جهش تولید در دیم زارها هستند می‌توانند به ادارات جهاد کشاورزی مراجعه و ثبت نام کنند.

آخرین خبر ایلام در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/akharinkhabar_ilam/