آخرین خبر/ مازندران با ۱۱۵ هزار هکتار باغ مرکبات و تولید بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن مرکبات در سال بیش از ۶۰ درصد نیاز بازار داخل را تامین می‌کند.

در ادامه با اعداد و ارقام بیشتری در این باره آشنا خواهید شد.

آخرین خبر مازندران در اینستاگرام :
https://instagram.com/mazandaran_today