صدا و سیما/ تزریق دز سوم یا یاد آور واکسن کرونا با تزریق واکسن به کادر بهداشت و درمان از امروز در استان بوشهر آغاز شد.

عاطفه اسفندیاری، رئیس مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر اظهار کرد: تزریق دز سوم واکسن کادر درمان از امروز ۲۶ مهر در این مرکز درمانی شروع شد و این طرح واکسیناسیون شامل کارکنانی می‌شود که حداقل ۶ ماه از تزریق دُز دوم واکسن آن‌ها گذشته باشد.
وی با اشاره به اینکه دز اول واکسن کادر درمان اسفند ۱۳۹۹ تزریق شده است، ادامه داد: تزریق دُز دوم هم با توجه به نوع واکسن بین ۲۸ روز تا یک ماه بعد انجام شد و امروز هم دز سوم به همکارانی تزریق می‌شود که دز دوم را حداکثر تا ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ تزریق کرده‌اند و حالا ۶ ماه از تزریق آن می‌گذرد.
رئیس مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر عنوان کرد: امروز ۲۰۰ دز واکسن دریافت کردیم و روز چهارشنبه هم یک محموله دیگر را دریافت خواهیم کرد که بر اساس اسامی تهیه شده تزریق می‌شود و اولویت تزریق نیز با کارکنانی است که در بخش آی سی یو بیماران کرونایی مشغول به کار هستند.
اسفندیاری خاطرنشان کرد: در این مرکز آموزشی درمانی یک هزار و ۲۵۴ واکسن دز دوم به کادر درمان تزریق شده و به همین تعداد نیز دُز سوم تزریق می‌شود.

آخرین خبر بوشهر در اینستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar