فارس/ معاون مسکن اداره‌ کل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه ثبت نام طرح جهش ملی مسکن از فردا آغاز می‌شود، گفت: مناطق ۵ و ۶ بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت مربوط به منطقه ۱۴ اصفهان است.

امیر زاغیان، معاون مسکن اداره‌ کل راه و شهرسازی استان اصفهان اظهار کرد: مناطق ۵ و ۶ بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت مربوط به منطقه ۱۴ اصفهان است.
وی افزود: در حال حاضر بیشترین دلیل گرانی مسکن مربوط به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و مواد اولیه است، باید توجه داشت مسکن موضوعی بین بخشی است و حداقل کار اداره راه و شهرسازی غیر از سیاست‌گذاری، عرضه زمین به شهرها و جلوگیری از خام فروشی به سازندگان است، اما کاهش قیت مصالح ساختمانی با این وزارتخانه نیست.
زاغیان تصیح کرد: کمترین و البته خطرناک ترین عوارض خشکی زاینده رود فرونشست زمین است و اگر خشکی زاینده رود با همین شرایط ادامه یابد، اصفهان با تمدنی چند هزار ساله تا ۱۵ سال آینده به شهری متروکه تبدیل خواهد شد.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today