تسنیم/ در جلسه امروز هیئت دولت، "علی‌محمد زنگانه" ‌به‌عنوان استاندار جدید گلستان رأی اعتماد گرفت.

وی پس از پایان جنگ به تحصیلات خود در رشته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ایران پرداخت و پس از فارغ التحصیلی در شبکه بهداشت مشغول به خدمت شد و پس از مدتی وارد ساختار مدیریتی شبکه بهداشت شد و پس از آن به سمت معاونت بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان گلستان منصوب شد و به ارائه خدمات ارزنده از جمله توسعه خانه‌های بهداشت و شبکه‌ ملی اطلاعات خانوار پرداخت.
فعالیت در وزارت بهداشت به عنوان مشاور وزیر، معاون امور اجتماعی، معاون پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و قائم مقام رئیس سازمان بهزیستی کل کشور ، مدیر‌کل دفتر امور کودکان، زنان و خانواده، مدیر کل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی، مدیر کل همکاری های فرهنگی و اجتماعی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه از دیگر سوابق استاندار جدید گلستان است.

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today