فارس/ رئیس توسعۀ حل اختلاف استان قزوین از حل اختلاف دیرینۀ سه طایفه در یکی از مناطق روستایی بخش بشاریات قزوین خبر داد.

حجت الاسلام محمد حیدری رئیس توسعه حل اختلاف استان قزوین اظهار کرد: در پی اختلاف دیرینه سه طایفه در یکی از مناطق روستایی بخش بشاریات از سال 70 تاکنون شاهد وقوع نزاع‌های متعدد در این منطقه بوده‌ایم که در برخی موارد با آسیب‌های جسمی همراه بوده است.
حیدری افزود: در راستای جلوگیری از تشدید منازعات و سرایت آن به نسل‌های بعدی این طوایف، با وساطت رئیس دادگاه و اعضاء شورای حل اختلاف بخش بشاریات جلسات مکرری در شورا و در محل سکونت آن‌ها به‌صورت شبانه روزی برگزار گردید که طی مدتی کمتر از 5 ماه منجر به حل و فصل اساسی مشکلات واختلافات دیرینه شد.
این مقام قضایی تصریح کرد: با مصالحه طرفین دعوی قریب به 14 فقره پرونده مختومه گردید.
وی با تقدیر و تشکر از اعضاء شوراهای حل اختلاف در ایجاد صلح و سازش  در پرونده های مختلف و مهم قضایی، عنوان کرد: فعالیت و کارهای خیر خواهانۀ اعضاء شوراهای حل اختلاف در ایجاد صلح و سازش بسیار ارزشمند و ماندگار است.

آخرین خبر قزوین در اینستاگرام :
https://instagram.com/qazvin_today