مهر/ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برخی از افراد می گویند که اعداد و رقم زیادی برای اجرای رتبه بندی معلمان در نظر گرفته شده است که این اظهارات کاملاً دروغ است.

حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه رتبه بندی معلمان اظهار کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال رفع مشکلات معلمان هستند و چه نمایندگان تهران و چه نمایندگان سایر نقاط کشور به دنبال تعیین تکلیف وضعیت معلمان هستند.
وی افزود: متأسفانه طی ماه های گذشته اعداد و ارقام دروغی درباره رتبه بندی معلمان مطرح شده است. به گونه‌ای که برخی از افراد گفته‌اند رتبه بندی معلمان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد و براساس حرف آنها به طور میانگین هر معلم باید ۳۰ میلیون تومان دریافت کند که کاملاً غلط است.
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما برای یک سال حداکثر ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای رتبه بندی معلمان در نظر گرفته‌ایم و برای سه ماه پایانی امسال هم هفت هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. ما به هیچ وجه به دنبال این نیستیم که هزینه های سنگین و گزافی برای کشور تراشیده شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: ما به دنبال آن هستیم که نظام مستقلی تحت عنوان رتبه بندی معلمان اجرایی شود و در این جا برای ما سنجش معلمان، رتبه بندی آنان و تربیت نیروی انسانی اهمیت زیادی دارد و همه مسئله فقط پول نیست و برخی از افراد نباید اعداد و ارقام دروغین درباره رتبه بندی معلمان مطرح کنند.
نماینده مردم همدان بیان کرد: ما باید در ابتدا عناوین رتبه بندی معلمان را مشخص کنیم و سپس باید تأیید شود که میانگین حقوق هر یک از این عناوین شغلی باید چقدر باشد. بنده مدافع بودجه کشور هستم و به هیچ وجه ما به دنبال این نیستیم که هزینه‌های گزافی را به کشور تحمیل کنیم. مجلس با ایجاد نظام مستقل رتبه بندی به دنبال حل مشکل معلمان است.

آخرین خبر همدان در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today