صدا و سیما/ بیشترین میزان بارش باران در سطح استان روز گذشته در ایستگاه وزرا محله سرخرود ثبت شد.

فرجی کارشناس هواشناسی مازندران اظهار کرد: بیشترین مقدار بارندگی باران در سطح استان روز گذشته در ایستگاه وزرا محله سرخرود با ۱۲۵میلیمتر به ثبت رسید که نسبت به سایر مناطق استان رکورد زد.
فرجی افزود: ایستگاه‌های نوشهر با ۹۵میلی متر، سفیدآب رامسر با ۸۶میلی متر و گلوگاه با ۷۲ و ساری با ۴۲میلی متر بیشترین بارندگی‌ها را به ثبت رسانده اند.
او گفت: کمترین مقدار بارندگی باران در سطح استان روز گذشته در ایستگاه باران سنجی رینه ۹/۱میلی متر و بلده ۶/۳میلی متر بارندگی ثبت شد.
فرجی افزود: بر اساس نقشه‌های پیش یابی هواشناسی آسمان استان امروز سرد و بارانی در مناطق کوهستانی مه آلود همراه با بارش پراکنده برف است.
کارشناس هواشناسی مازندران از مردم استان خواست، در مسیل‌ها تردد نکنند و در طول بارندگی به هیچ عنوان برای گرفتن عکس سلفی به مناطق سیل خیز مراجعه نکنند.

آخرین خبر مازندران در اینستاگرام :
https://instagram.com/mazandaran_today