باشگاه خبرنگاران/ امروز طی مراسمی شهردار آزادشهر معرفی شد.

حمیدرضا ملک حسینی فرماندار آزادشهر در مراسم تودیع و معارفه شهردار این شهر اظهار کرد: اگر قرار است شهرداری و شورای شهر همیشه در ذهن مردم بمانند باید کاری ماندگار در کنار رفتار و گفتار را مد نظر قرار دهند.
او با بیان اینکه  شهرداری یک نهاد عمومی و غیر دولتی است افزود: عمومی از این جهت که باید از طریق مردم مدیریت شود و غیردولتی از این جهت که از نظر ضوابط و مقررات در یک چهارچوب مستقل و تنها تحت نظارت دولت است.
در پایان این مراسم از زحمات منصوری شهردار سابق و سعیدی سرپرست شهرداری با اهدای لوح سپاس تقدیر شد و حکم رضا سلطانی به عنوان شهردار جدید به وی ابلاغ و اهدا شد.

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today