ایسنا/ استاندار سمنان در احکام جداگانه‌ای شهرداران شهرهای مهدیشهر، رویان و بیارجمند را منصوب کرد.

سیدمحمدرضا هاشمی استاندار سمنان با صدور حکمی، علیرضا شربتدار را به سمت شهردار مهدیشهر منصوب کرد.
در متن حکم استاندار سمنان که برای انتصاب شهردار مهدیشهر خطاب به علیرضا شربتدار صادر شده آمده است:
با عنایت به پیشنهاد شماره ۱۱۲/۱ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۹ شورای اسلامی شهر مهدیشهر ، در اجرای تبصره(۳) ذیل بند(۱) ماده(۸۰) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحیه ها و الحاقات بعدی، به موجب این حکم از تاریخ صدور به سمت شهردار مهدیشهر منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند منان و با اهتمام به دیدگاه‌ها و برنامه‌های دولت ولایتمدار آیت الله رئیسی از جمله عدالت‌محوری، انقلابی‌گری، مردم‌داری، پاکدستی، فسادستیزی، قانونمداری، التزام به مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی و تعامل سازنده با همکاران محترم در انجام وظایف و مأموریت های محوله موفق و موید من عندالله باشید.
همچنین استاندار سمنان با صدور حکمی، حسن خانی را به سمت شهردار رویان منصوب کرد.
در متن حکم استاندار سمنان که برای انتصاب شهردار رویان خطاب به حسن خانی صادر شده، آمده است:
با عنایت به پیشنهاد شماره ۳۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ شورای اسلامی شهر رویان ، در اجرای تبصره(۳) ذیل بند(۱) ماده(۸۰) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحیه ها و الحاقات بعدی ، به موجب این حکم از تاریخ صدور به سمت شهردار رویان منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند منان و با اهتمام به دیدگاه‌ها و برنامه‌های دولت ولایتمدار آیت الله رئیسی از جمله عدالت‌محوری، انقلابی‌گری، مردم‌داری، پاکدستی، فسادستیزی، قانونمداری، التزام به مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی و تعامل سازنده با همکاران محترم در انجام وظایف و مأموریت های محوله موفق و موید من عندالله باشید.
سید محمد رضا هاشمی، استاندار سمنان همچنین با صدور حکمی، علیرضا کریمی  را به سمت شهردار بیارجمند منصوب کرد.
در متن حکم استاندار سمنان که برای انتصاب شهردار بیارجمند خطاب به علیرضا کریمی صادر شده، آمده است:
با عنایت به پیشنهاد شماره ۲۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱ شورای اسلامی شهر بیارجمند ، در اجرای تبصره(۳) ذیل بند(۱) ماده(۸۰) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحیه ها و الحاقات بعدی، به موجب این حکم از تاریخ صدور به سمت شهردار بیارجمند منصوب می شوید.

آخرین خبر سمنان در اینستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today