صدا و سیما/ معاون فنی مرکز بهداشت استان یزد گفت: تزریق دُز سوم بر اساس ترتیب دُز اول در استان تزریق خواهد شد.

مسعود شریفی، معاون فنی مرکز بهداشت استان یزد با اشاره به مصوبه کمیته فنی کشوری واکسیناسیون مبنی بر تزریق دُز سوم اظهار کرد: واکسیناسیون دُز یادآور به همان ترتیب واکسیناسیون نوبت اول صورت می‌گیرد. 
وی افزود: واکسیناسیون دُز یادآور از ابتدای هفته برای کادر درمان و بهداشت آغاز شده است چرا که آن‌ها اولین گروهی بودند که در بهمن ماه ۹۹ واکسن کرونا دریافت کردند.
معاون فنی مرکز بهداشت استان یزد تصریح کرد: دُز سوم واکسن کرونا سپس به گروه‌هایی نظیر سالمندان آسایشگاه‌ها و بیماران خاص و... تزریق می‌شود.

آخرین خبر یزد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yazd_today