مهر/ رئیس اتاق اصناف زنجان گفت: ۸۰ درصد اصناف زنجانی واکسن کرونا تزریق کردند.

سیدمحمود موسوی، رئیس اتاق اصناف زنجان با بیان اینکه استان زنجان ۴۰ هزار واحد صنفی و خدماتی دارد، اظهار کرد: از این تعداد ۸۰ درصد واکسینه شدند.
وی اظهار کرد: ۲۰ درصد از اصناف زنجان واکسینه نشدند بنابراین از همه اصناف استان درخواست می‌شود هر چه سریع‌تر نسبت به واکسیناسیون اقدام کنند.
رئیس اتاق اصناف زنجان گفت: صدور و تمدید پروانه کسب و خدمات قابل ارائه به اصناف منوط به دریافت واکسن است و همه اصناف تزریق واکسن را در اولویت قرار دهند.
موسوی با بیان اینکه بازرسی از اصناف به جد مورد تاکید است، گفت: مشاهده کارت واکسن هم در بازرسی‌ها مورد توجه است.
وی ابراز کرد: اصناف همچنان باید بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت کنند تا شاهد ریشه کنی ویروس کرونا باشیم.

 
  
 

آخرین خبر زنجان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today