کانون سبحان/ از ابتدای آبان ماه، فصل برداشت انار از باغات «تنگ سیاب» کوهدشت آغاز می گردد.
 

آخرین خبر لرستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/lorestan_todayy