باشگاه خبرنگاران/ رئیس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از خسارت ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی سرما به محصولات کشاورزی شهرستان سربیشه خبر داد.

یزدان مهر، رئیس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان داشت: طبق پیش بینی هواشناسی استان ۱۷ تا ۲۱ مهرماه احتمال خسارت به محصولات کشاورزی استان برآورد می‌شد.
او افزود: تاکنون تنها خسارت سرما به محصولات کشاورزی شهرستان سربیشه برآورد شده و خسارت سایر شهرستان‌ها در حال بررسی است.
یزدان مهر اظهار کرد: طبق بررسی‌های انجام شده ۳۰ هکتار از مزارع ذرت و ۱۷۵ هکتار از باغات زرشک شهرستان سربیشه از سرما خسارت دیده اند.
رئیس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی تصریح کرد: طبق برآورد نیرو‌های جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه محصولات زرشک و ذرت این شهرستان ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از سرما خسارت دیده اند.
او با اشاره به اینکه محصول ذرت را می‌توان به عنوان علوفه دام استفاده کرد ادامه داد: برای جبران خسارت‌های وارد شده به کشاورزان سربیشه‌ای استانداری و سازمان جهاد کشاورزی استان به وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی نامه نگاری‌هایی انجام داده اند.

آخرین خبر خراسان جنوبی در اینستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today