آخرین خبر/ در حالی که فقط ۷ ماه از سال جاری پشت سر گذاشته شده است اما تعداد روز های ناسالم اراک به رکورد کم سابقه ۱۰۰ روز رسید.

این یعنی مردم اراک تقریبا دو برابر سال گذشته هوای سرشار از آلاینده های شیمیایی را تنفس کرده اند.
با توجه به آمار سنوات اخیر اغلب شهر اصفهان آلوده‌ترین کلانشهر ایران معرفی می شود، اما بر پایه آمار موجود امسال اراک از این شهر نیز پیشی گرفته است.
بی توجهی به این مشکل تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟

آخرین خبر استان مرکزی در اینستاگرام :
https://instagram.com/markazi_today