ایرنا/ معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی و بهداشتی خراسان شمالی گفت: تاکنون پنج هزار دُز واکسن آنفلوآنزا در این استان تامین شده است که با اولویت کادر درمان استفاده می شود.

دکتر مریم پورآدینه، معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی و بهداشتی خراسان شمالی اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل ها بخش اول واکسن آنفلوآنزا که در استان تامین شده است به کادر بهداشت و درمان و بیماران خاص تزریق می شود.
وی با بیان اینکه واکسیناسیون کادر درمان و بهداشت استان علیه آنفلوآنزا در استان در حال انجام است افزود: در صورت تامین میزان بیشتر از این واکسن، گروه های دیگر هم بر اساس اولویت زیر پوشش واکسیناسیون علیه آنفلوآنزا قرار می گیرند. 
معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی و بهداشتی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: واکسن آنفلوآنزا در داروخانه ها موجود و قابل عرضه است و متقاضیان می توانند آن را به صورت آزاد تهیه کنند.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today