باشگاه خبرنگاران/ دانشگاه علوم پزشکی گلستان برنامه فعالیت سالن‌های واکسیناسیون در گرگان برای روزهای چهارشنبه و پنج شنبه را اعلام کرد.

در سالن خورشید امام رضا ۹۳ فقط شیفت صبح نوبت‌های اول و دوم واکسن‌های سینوفارم، برکت، آسترازنکا و پاستو کووک تزریق می‌شود.
در سالن قابوس جرجان ۶ هم در ۲ نوبت صبح و عصر نوبت‌های اول و دوم واکسن‌های سینوفارم، برکت، آسترازنکا پاستو کووک تزریق می‌شود.
در سالن شهید گرزین خیابان شهید رجایی گلشن ۱۹ فقط شیفت صبح نوبت اول و دوم سینوفارم و برکت تزریق می‌شود.
در مصلی نماز جمعه هم در دو شیفت صبح و عصر نوبت اول و دوم سینوفارم، برکت، آسترازنکاو پاستو کووک تزریق می‌شود.
ساعت کار سالن‌های واکسیناسیون از ساعت ۸ تا ۱۳ و عصر‌ها ۱۴ تا ۱۸ و پنج شنبه‌ها از ساعت ۸ تا ۱۲ و از ۱۳ تا ۱۷ خواهد بود.

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today