ایسنا/ از ساعات اولیه اختلال سامانه هوشمند سوخت با فعالیت شبانه روزی نیروهای عملیاتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری، کلیه جایگاههای عرضه سوخت در آغازین ساعات روز کاری 1400/8/5 به چرخه توزیع باز گشتند و امید است با راه اندازی سامانه هوشمند به زودی امکان سوختگیری با کارت سوخت فراهم شود.

از تعداد کل جایگاههای عرضه سوخت فعال شده برای تعداد 9 جایگاه عرضه سوخت امکان سوخت گیری با کارت هوشمند فراهم شده است.
تاکنون جایگاههای عرضه سوخت مهمانواز، سورک، کوثر، آرمان در شهرستان ساری و تمشک در شهرستان بابل و جایگاه غفوری در شهرستان نکا و جایگاه پلور در شهرستان آمل  و جایگاه هاشمی در شهرستان قائمشهر و جایگاه نیالا در شهرستان بهشهر به صورت هوشمند با کارت سوخت در مدار قرار گرفته و به زودی همه جایگاههای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری به صورت هوشمند به روال قبل باز می گردند.

آخرین خبر مازندران در اینستاگرام :
https://instagram.com/mazandaran_today