باشگاه خبرنگاران/ کارشناسان هواشناسی برای ۴۸ ساعت آینده استان سمنان در ساعات بعدازظهر افزایش ابر و در ارتفاعات بارش پراکنده باران و برف پیش‌بینی کردند.

کارشناسان هواشناسی برای ۴۸ ساعت آینده استان سمنان در ساعات بعدازظهر افزایش ابر و در ارتفاعات بارش پراکنده باران و برف پیش‌بینی کردند.
از روز چهارشنبه تا پایان هفته روند کاهشی دما بین ۳ تا ۵ درجه پیش بینی می‌شود.
در شبانه روز گذشته فولاد محله با حداقل دمای دو درجه زیر صفر سردتردین و آرادان و گرمسار با حداکثر دمای ۲۴ درجه گرم‌ترین نقاط استان بودند.

آخرین خبر سمنان در اینستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today