باشگاه خبرنگاران/ معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای فارس از عملیات مقابله با تصرف حریم و بستر چهار رودخانه استان خبر داد.

کرامت الله کریمی مزیدی، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای فارس اظهار داشت: گروه‌های گشت و بازرسی این شرکت اقدام به آزادسازی حریم و بستر چهار رودخانه استان کردند.
او افزود: بخشی از حریم و بستر رودخانه رودبال در روستای پل شکسته استهبان، مسیل اکبرآباد بیغرد در خنج، رودخانه شهرک ملک آباد در فورگ داراب و رودخانه شور در جهرم مورد تصرف و تخریب غیرمجاز قرار گرفته بود که حضور به موقع گروه‌های گشت و بازرسی، این تصرف‌ها را برطرف کرد.
معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه‌ای فارس افزود: تصرف کنندگان در حریم و بستر این رودخانه‌ها در حال گودبرداری، خاکبرداری، کاشت درخت و دپوی خاک بودند که عملیات فوق با هماهنگی دستگاه قضایی و همکاری نیروی انتظامی آنان را ناکام گذاشت.
او تاکید کرد: تصرف و تخریب حریم و بستر رودخانه‌ها و مجاری آبی استان جرم محسوب می‌شود و پیگرد قضایی را بدنبال دارد. هم استانی‌های عزیز به منظور جلوگیری از حوادث ناگواری مالی و جانی که از این گونه تخریب‌ها و تصرف‌ها ناشی می‌شود، از هرگونه ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه‌ها اجتناب کنند.

آخرین خبر فارس در اینستاگرام :
https://instagram.com/fars.online