صدا و سیما/ ماموران اجرایی یگان حفاظت محیط طبس مقادیری گوشت مربوط به لاشه دوراس قوچ ومیش وحشی از شکارچی غیرمجاز کشف کردند.
 
تقی زاده، رئیس اداره حفاظت محیط زیست طبس بیان داشت: پیرو گزارشات مردمی در خصوص شکار  غیر مجاز در یکی از زیستگاه‌های شهرستان، بلافاصله با هماهنگی با مرجع محترم قضایی، مامورین اجرایی یگان حفاظت محیط در محل حاضر و با بررسی موضوع موفق به کشف مقداری گوشت متعلق به یک راس قوچ وحشی و یک راس میش وحشی از نوع حفاظت شده شدند.
تقی زاده با اشاره به این موضوع که در هفته گذشته تعداد ۵ لاشه قوچ ومیش وحشی از متخلفان این حوزه کشف و ضبط شده است افزود: برای هیچکدام از شکارچیان غیر مجاز، حاشیه امنی وجود نخواهد داشت و دیر یا زود در چنگال قدرتمند قانون، گرفتار خواهند شد.

آخرین خبر خراسان جنوبی در اینستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today